דשדוש ופריצתו

אחת התצורות האהובות עלינו בחיפוש מניות למעקב, הוא הדשדוש. עפ”י תורת הניתוח הטכני, מניה שמדשדשת בין רמת מחיר אחת לרמת מחירים אחרת, יוצרת תמיכה חזקה ברמת המחירים הנמוכה והתנגדות חזקה ברמת המחירים הגבוהה. בכל פעם שמחיר המניה מגיע לרמת ההתנגדות, סביר שניתקל בצבר מוכרים שיעצרו את המשך עליית המחירים. מנגד, בכל פעם שמחיר המניה מגיע לרמת התמיכה, סביר שניתקל בצבר קונים שיעצרו את המשך ירידת המחירים.

יחד עם זאת, במידה ומחיר המניה יפרוץ את הגבול העליון או התחתון, הסבירות היא שיעד המחירים הראשון שאליו תגיע המניה יהיה לפחות כעומק הדשדוש (כך למשל, אם עומק הדשדוש בין רמת המחירים הגבוהה לנמוכה הוא 30%, פריצת המניה מעלה תגיע ליעד של 30% לפחות מעל רמת ההתנגדות של הדשדוש, או ליעד של 30% לפחות מתחת לרמת התמיכה של הדשדוש.

ככל שמחירי המניה נגעו בתדירות גבוהה יותר ברמות הדשדוש הקיצוניות, כך קשה יותר לפצחן. בנוסף, ככל שהדשדוש חל על פני תקופה ארוכה יותר, יהיה קשה יותר לפצח את גבולותיו. עם זאת, פיצוח גבולותיו של דשדוש איתן שכזה עשוי להיות אגרסיבי יותר.

על מנת לאושש את אמינות פריצה שכזו, עליה להיות מלווה בנר ארוך שגופו ברור (ירוק בפיצוח גבול עליון, או אדום בפיצוח גבול תחתון). כמו כן, על הפריצה ותנועת המניה שלאחריה, להיות מלווה במחזור מסחר גדול יותר מאשר מחזורי המסחר שליוו את תקופת הדשדוש.

בתרשים הבא נבחן את תנועת מניית BIIB  במהלך 2 העשורים האחרונים:

ניתן לראות מהלך דשדוש משמעותי ביותר שליווה את המניה החל משנת 2000 ועד שנת 2011 לערך. נקודות 1, 2 , 3, 4 מייצגות את מחיר המניה שנגע בגבול העליון של הדשדוש. ניתן אף להבחין ברמת המחירים התחתונה שנוצרה בדשדוש לאורך השנים. עומק הדשדוש הנ”ל מייצג כ- 60% (ההפרש בין מחיר גבוה לנמוך, מחולק במחיר הגבוה). ניתן להבחין בבירור בנר הפריצה בנק’ 4. גופו גדול וירוק ומייצג ניצחון חד משמעי ל”שוורים” בעת הפריצה. מחזור המסחר המלווה את הפריצה גבוה יותר ממחזורי המסחר הסמוכים לו.

על אף שעומק הדשדוש מייצג יעד רווח ראשוני של 60%, בפועל, יעד המחירים הראשון (עד התיקון הטכני הראשון) מייצג כ- 200% וההמשך עד כה, כ- 500% רווח. עוצמת הפריצה והמשך תנועת המניה מושפע מתצורת הדשדוש הארוכה שקדמה לה במניה.

לסיכום, מניות מדשדשות עשויות להיות אטרקטיביות למעקב. פוטנציאל הרווח הגלום בפריצת הדשדוש הינו בין הגבוהים שיש.

23

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן