כשל שוק

הגדרנו עד כה את המגמות הקיימות בשוק וציינו כי על מנת לזהות מגמת עלייה או ירידה, יש להבחין ברצף נקודות שיא ושפל בהתאם לכיוון המגמה. חיזוק לאמינות המגמה הוא מחזור מסחר הולך וגדל (בעיקר במגמת עלייה). כל הפרה של הגדרה זו תשלול את קיום המגמה.

כך למשל, אם במהלך מגמת עלייה נקבעה נק’ שיא הנמוכה מקודמתה ו/או נק’ שפל נמוכה מקודמתה, ניתן לומר שמגמת העלייה חדלה להתקיים לעת עתה. יכול להיות שחדלון זה הינו לתקופה מוגבלת עד אשר תצא מגמת עלייה חדשה לדרך, או שתיווצר תפנית בשוק והיפוך מגמה כללי. לחילופין, אם במהלך מגמת ירידה נקבעה נק’ שיא הגבוהה מקודמתה ו/או נק’ שפל גבוהה מקודמתה, ניתן לומר שמגמת הירידה חדלה להתקיים לעת עתה. גם כאן, יכול להיות שחדלון זה הינו לתקופה מוגבלת עד אשר תצא מגמת ירידה חדשה לדרך, או שתיווצר תפנית בשוק והיפוך מגמה כללי.

לשלב בו מופרת הגדרת המגמה על פני גרף המחירים קוראים: “כשל שוק”, תבנית טכנית כלשהי של תנועת המחירים, אשר אינה ממשיכה את מהלך המגמה התקין. מקרים ספציפיים של כשלי שוק מתאפיינים לרוב באמצעות תבניות טכניות, הידועות למנתח הטכני ואשר ניתן להסיק מהן מסקנות לגבי סבירות המשך תנועת המחירים ויעדה הבא. למעשה ניתן לומר שברוב המקרים (לא בכולם), דשדוש מפר את מגמת העלייה או מגמת הירידה מכיוון שדשדוש הינו כל מה שאינו מגדיר מגמה.

לצד תבניות כשל שוק ניתן לצפות במחזורי המסחר ובעזרתם לאושש את הסבירות למהלך הבא של תנועת המחירים. כך למשל, אם במגמת עלייה נוצרה תבנית כשל שוק ומאותו רגע כל מהלך (או גל משנה) של ירידה מלווה במחזור גבוה וכל מהלך (או גל משנה) של עלייה מלווה במחזור נמוך, הסבירות היא שסוחרי המניה (בדר”כ המוסדיים) מנסים להיפטר מכמות הסחורה הנמצאת ברשותם ובשלב כלשהו יחול היפוך מגמה כלפי מטה. לחילופין, אם במהלך תבנית כשל השוק מחזור המסחר יישמר סטאטי, המהלך הבא עשוי להיות בהמשך כיוון המגמה, אם כי ללא ודאות מוחלטת.

לסיכום, כשל שוק הינו הסימן לסיום המגמה בשלב בו הוא נוצר. אין להסיק בהכרח שהיפוך מגמה קרוב מתמיד, אך יש להתייחס אליו ברצינות ולשקול דילול עסקה, אם נדרש.

28

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן