מגמות בשוק ההון

בבואנו לקבל החלטה על כניסה לעסקה בניירות ערך, עלינו לבחון את תמונת המצב תחילה ברמת המאקרו ולאחר מכן, ברמת המיקרו. מגמות בשוק בכלל ובמניה בפרט, מייצגות את הלך הרוח בשוק ובמניה, בהתאם. הבנה נכונה של הלך הרוח במניה ובשוק מאפשרת לנו לבחור את כיוון העסקה – רכישה או מכירה בחסר (שורט), כפי שהזכרנו באחד המאמרים הקודמים). מכיוון שהשוק חזק מכל משקיע או סוחר בודד, רצוי לבחור בכניסה לעסקה עם כיוון המגמה ולא כנגדה. כך למשל, זיהוי מגמת ירידה במניה עשוי להביא להחלטה על כניסה לעסקת שורט ואילו זיהוי מגמת עלייה – על כניסה לעסקת לונג. דשדוש עשוי להביא להחלטה של המתנה (“לשבת על הגדר” ולא לבצע כל עסקה, עד לשינוי ברור). מכאן נותר רק לבחור את עיתוי הכניסה ועיתוי היציאה.

כעת נותר להבין כיצד מוגדרות כל אחת מהמגמות בשוק. לפיכך מגמת עלייה מוגדרת כרצף של נקודות שיא ושפל הולכות ועולות. מגמת ירידה מוגדרת כרצף של נקודות שיא ושפל הולכות ויורדות. דשדוש הינו כל מה שאינו מוגדר כמגמת עלייה או מגמת ירידה.

הן מגמת עלייה והן מגמת ירידה אינן תמיד מופיעות בתצורה אחידה של עלייה או ירידה מתמדת. לרוב הן מופיעות כגלים. מגמת עלייה תופיע כגלי משנה של עלייה, היוצרים נקודות שיא חדשות, לצד גלי משנה של תיקון (ירידה), היוצרים נקודות שפל חדשות, כך שתוחלת התנועה תהיה עלייה. באותו אופן, מגמת ירידה תופיע כגלי משנה של ירידה, היוצרים נקודות שפל חדשות, לצד גלי משנה של תיקון (עלייה), היוצרים נקודות שיא חדשות, כך שתוחלת התנועה תהיה ירידה.

על יצירת נקודות השיא אחראים המוכרים. צבר גדול של מוכרים ברמת מחיר מסויים לא מאפשר למחיר המניה לעלות מעבר לרמה זו ולו באופן זמני. המוכרים מעוניינים לממש רווחים ברמת מחיר זו. על יצירת נקודות השפל אחראים הקונים. צבר גדול של קונים ברמת מחיר מסויים לא מאפשר למחיר המניה לרדת מתחת לרמה זו ולו באופן זמני. הקונים מעוניינים לרכוש כמות מניות נוספת ברמת מחיר זו.

מגמת ירידה או מגמת עלייה יחדלו מלהתקיים ברגע שבו תנועת המניה לא תעלה בקנה אחד עם הגדרת המגמה כפי שציינו לעיל. כלומר, עת שכבר אין רצף נקודות שיא ושפל עולים במגמת עלייה, או יורדים במגמת ירידה. הנ”ל אינו מעיד בהכרח על היפוך מגמה. לעיתים נוצר דשדוש לאחר אחת מהמגמות הללו. ואז תועת המניה ממשיכה באותו כיוון.

לסיכום, הלך הרוח, בשוק בכלל ובמניה בפרט, כרוך בזיהוי המגמה הראשית. תמונת המצב הנ”ל מאפשרת לסוחר לקבל החלטות אופרטיביות להמשך.

24

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן