תבנית “הראש והכתפיים”

במאמרים קודמים עסקנו בחשיבותו של הדשדוש, דנו במאפייניו והגדרנו אותו כתנועת מחירים שאינה מקיימת את מאפייני מגמת עלייה או ירידה. ציינו כי תנועת מחירים מדשדשת לאורך זמן מספקת אינדיקציה לגבי יעד המחירים הבא לכשהמחיר יפרוץ את גבולות הדשדוש. מחזורי המסחר לצד הדשדוש עשויים להוסיף למידע אודות פיזור או איסוף של סחורה בידי הסוחרים, דבר שיעיד על אפשרות סבירה לעליות או לירידות, בהתאם.

יחד עם זאת, דשדוש אינו תמיד מצב סטאטי של תנועת מניה בגבולות אחידים. כלומר, מחיר המניה אינו תמיד נבלם בגבול עליון אחיד או בגבול תחתון אחיד. בשיטת הניתוח הטכני סומנו ונותחו מס’ תבניות של תנועת מחירים מדשדשת, אשר ההיסטוריה מלמדת כי הן חוזרות על עצמן בהתאם לתקופות ביניים (בין עלייה לירידה) וכי ניתן להסיק מהן כמקרה ספציפי של דשדוש, לגבי יעד המחירים לאחר פריצתן.

אחת התבניות הנפוצות יותר הינה תבנית “הראש והכתפיים”. ברוב המקרים היא מופיעה כתבנית היפוך (בסיום מגמת עלייה, או בסיום מגמת ירידה). כך למשל, בהמשך למגמת עלייה נוצר שיא חדש (כתף שמאל) ולאחריו שיא דומיננטי נוסף (הראש) הגבוה יותר מקודמו. בשלב זה, נק’ השפל הבאה אחריו בדר”כ נמוכה מקודמתה (וכבר כאן ניתן להבחין כי הגדרת מגמת העלייה כבר אינה קיימת). השיא הבא (כתף ימין) נמוך יותר מה”ראש” ובחציית נק’ השפל האחרונה (או לחילופין, חציית “קו הצוואר” הדימיוני שנמתח כגבולה התחתון של התבנית) יוצא מהלך של היפוך מגמה כלפי מטה.

סיוע להבנה כי מדובר בתבנית היפוך פוטנציאלית יכול להיות ההבחנה במחזורי המסחר המלווים את תנועת המחירים היוצרת את התבנית. כל גל משנה של עליות מלווה במחזור נמוך וכל גל משנה של ירידות – במחזור גבוה. פריצת התבנית כלפי מטה מלווה במסחר גבוה במיוחד.

את יעד המחירים הראשוני החל מפריצת התבנית מודדים כעומק הדשדוש, ובמקרה זה כעומק התנועה מהקודקוד העליון של הראש ועד קו הצוואר. כמובן שהיעד עשו להיות אף רחוק מכך.

תבנית ראש וכתפיים הפוכה המופיעה בסיום מהלך ירידות, עשויה להוביל בסופה למהלך עליות. התבנית מאופיינת באותה צורה, אולם הראש והכתפיים הפוכים בכיוונם. מחזורי המסחר יורדים בגל משנה של ירידות ועולים בגל משנה של עליות. פריצת קו הצוואר (הגבול העליון של התבנית), בדר”כ מלווה במחזור גבוה.

לסיכום, תבנית הראש והכתפיים הינה תבנית נפוצה בתנועת המחירים של מניות או מדדי שוק. לרוב מעידה היא על היפוך מגמה, אם כי ישנם גם מקרים של כשלון פריצת התבנית.

29

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן